image

Big data

Önemli kararların altında anlamlı bilgiler yatar.

Son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanmış olsa da ‘’Big Data (Büyük Veri)’’ aslında yıllardır, yüzyıllardır hayatımızda var olan bir kavram. İnsanların doğadaki, iş yerlerindeki, evlerindeki, sokaktaki her davranışı ‘’Büyük Veri’’ye katkı sağlayan birer adım.

Artan ivmeyle sürekli olarak yükselen internet kullanım trendleri, çok fazla ve çok geniş çeşitlilik içeren verilerin üretilmesine sebep oluyor. İnsanlar interneti kullanarak yaptıkları her hareketle bu veri akışına katı sağlıyor. Bu verilerden oluşan devasa veri kümesi, ilerleyen teknolojinin katkısıyla ‘’anlam ifade eden’’ bir forma dönüştürülüyor. Bu anlam, bilgi demek. Günümüzde sonsuz miktarda üretilen verilerden artık anlamlı bilgiler oluşturuluyor.

Native Teknoloji olarak amacımız, verilerden bilgi üretmek ve bu bilgilerin karar verme mekanizmalarında etkin olarak rol almasını sağlamak. Big Data teknolojilerimizle şirketlerin/kurumların sahip olduğu veri yığınlarını, şirket amaçlarına uygun olarak kullanılabilecek işe yarayan bilgiler haline dönüştürüyoruz. Büyük Veri yeteneklerimizle şirketlerin stratejik kararlarına destek olan çözümler üretiyoruz.

Veri analitiği

Bugünü anlayan analizler, yarını şekillendirir.

Dijital çağın bir getirisi olarak biriken veri yığınları analiz edilerek, şirketlerin gelecek vizyonlarına ve karar verme mekanizmalarına destek olmaları sağlanıyor. Analiz edilen veriler, işletmelerin iş süreçlerini optimize ederek geleceğe güvenle bakmalarına yardımcı oluyor.

Native Teknoloji olarak veri analitiği yöntemlerimizle verilerin görselleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Verilerin mantıklı analizleriyle, işletmelerin doğru bilgiler ışığında hareket etmesini, gelecek dönem planlarını bu önemli bilgilere dayanarak sağlam kararlarla şekillendirmelerini sağlıyoruz.

Veri analitiği ile son kullanıcı davranışlarının analizi ve işletme süreçlerinde performans analizi yapabiliyor, işletmelerin bu verilerle adım atmalarına yardımcı oluyoruz. Şirketlerin/kurumların üretim ve işletme süreçlerinde, duruma göre esnek hareket edebilme yeteneklerini geliştiriyor, oluşturduğumuz anlamlı veri görselleriyle de kolay anlaşılabilir bilgiler sunuyoruz. Bu bilgilerin gücüyle, işletmelerin maksimum verimle hareket etmelerini sağlıyoruz.

image
image

Danışmanlık

Her durumun çözümü kendine özgüdür.

Her işletmenin kârlı süreçleri kadar zor süreçleri de olabileceğini biliyoruz. Tüm şirketlerin/kurumların, içinde bulunduğu durumu nicel verilerle ve objektif olarak değerlendiriyor, geliştirdiğimiz danışmanlık kaslarıyla, şirketlerin sağlıklı ve başarılı süreçler geliştirmesini istiyoruz. İş süreçlerinin gelişimi ve büyümesi için ürettiğimiz yazılımlar ve geliştirdiğimiz çözümlerin arkasında duruyor, danışmanlık hizmetlerimizle proje özelliklerine göre şekil aldırabileceğimiz yapılar geliştiriyoruz.

Uzman mühendis kadromuz ve deneyimli uzmanlarımızın farklı alanlardaki yetkinliklerini, her duruma katkı sağlayabilecek şekilde bütünleştiriyor, sağlam bir organizasyonla tüm bilişim çözümlerimizi, müşterilerimizin isteklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebiliyoruz. Müşterilerimizin stratejik kararlarla hızlı hareket edebilmesi ve verimli sonuçlar elde etmesi için bütün veri analizi ve görselleştirmesi yeteneklerimizi kullanıyoruz.

Dijital dönüşüm

Değişime olan inanç, gelişimi de besler..

Çağımızın önlenemez değişimi olan ‘’dijital dönüşüm’’ün yarınına inanıyor, bugüne sağladığı katkıları önemsiyoruz. Değişimi kabul eden ve güncel dünyanın getirilerine uyum sağlayabilen işletmelerin ya da kurumların ayakta kalabildiği bu teknoloji çağında, en kıymetli yatırımın verimlilik olduğunu biliyoruz.

Verimliliğin yolunun, bilgi ve veri temelli, teknolojik gelişmelerden geçtiğini biliyoruz. Teknolojik yatırımlarla aslında zaman satın alıyor ya da bilginin ışığında atılan adımlarla geleceği verimli bir şekilde yönlendiriyoruz. Değişimin doğasına ayak uyduruyor, sürdürülebilir gelişim öngörülerimizle işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz.

Bu teknoloji çağına yetişecek hızda ve pratiklikte aksiyon almayı seviyor, verdiğimiz dijital dönüşüm hizmetleriyle işletmelere zaman kazandırıyoruz. Hızlı çözümler geliştirerek kurumların iş süreçlerine hızlıca adapte ediyor, geliştirdiğimiz dijital araçlarla değişen koşullara ayak uydurmalarını sağlıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimize güvenerek uygun stratejik adımlarla dijitalleşme süreçleri geliştiriyor, destek olduğumuz her bir işletmede bugün için verimlilik, yarın için sürdürülebilirlik çözümleri üretiyoruz.

image
image

Siber güvenlik

Bilgiler, kaybedilmeden önce de önemlidir!

Bilgi, yüzyıllar önce olduğu gibi günümüzde de en önemli zenginliktir. Bilginin çokluğu, doğruluğu, aktarımı vb. birçok nokta, elle tutulur bilgilerin önemini tarih boyunca bize anlatmıştır. Geçmişten bugüne gelen bir davranış biçimi olarak bilgilerin korunma ve saklanma alışkanlığı, günümüzde yerini bilgilerin çalınması davranışına bırakmıştır. Gelişen teknolojinin yardımıyla artık bilgi hırsızlığı kolaylaşmış ve son dönemlerde internet üzerinden gerçekleştirilebilen bu hırsızlık, siber saldırı olarak adlandırılmaktadır. İşletmeler/kurumlar bu bilgi hırsızlığından kötü etkilenebilir.

Şirketlerin tehdit altında olan bilgi güvenliğini sağlamak için Native Teknoloji olarak tüm gücümüzü kullanıyor, bir kalkan olma yaklaşımıyla siber saldırıların vereceği zararları bertaraf ediyoruz.

Penetrasyon (sızma) testi, web ve netwok güvenliği, kaynak kod analizi, DOS/DDOS testleri, eğitim ve danışmanlık, uygulama güvenliği alanlarında siber güvenlik yeteneklerimizle işletmelerin, bilgilerini güvenle korumalarını sağlıyoruz.

Web

Analiz edilen veriler, geleceğin işaretidir.

Dünyada artık her şey web’de. Bir şirketle ilgili edinebileceğiniz tüm bilgiler, yorumlar, uyarılar, öneriler web platformlarında yer alıyor. Bu yüzden işletmelerin kendi web sitelerini doğru kullanabiliyor olmaları ve doğru içeriklerle yayınlıyor olmaları lazım. Ancak günümüzde doğru içerik yeterli değil, bunun takibinin de yapılıyor olması gerekiyor.

İnternetin sonsuz evreninde var olmak, bulunur olmak, görünür olabilmek ve tutunmak... Web sitesi analizi ve raporlaması hizmeti ile tüm işletmeler bunları efektif şekilde yönetebilir. Günümüzde önemli ve gelişmeye devam eden bir alan olan web analizi işi bir uzmanlık gerektirir. Hedef kitlenizle ilgili raporlar edinmek, web sitenizin dönemsel trafiğini öğrenmek, ziyaretçilerinizin ilgi alanları, hangi anahtar kelimelerle sizin sitenize gelindiği, web sitenizde ziyaretçilerinizin kalış süresi, hangi ürününüz ya da hizmetiniz daha çok ilgi görüyor gibi tüm soruların cevabını, bir uzman tarafından gerçekleştirilen web sitesi analizlerinde bulabilirsiniz.

Değişen dünyada önceden önem arz eden web sitesi ziyaretçi sayısı artık sıradan bir bilgi olarak görülüyor. Önemli olanın, bütüncül bir yaklaşımla web sitesinden gelen tüm verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi olduğunu biliyoruz. Native Teknoloji olarak web verilerinin kıymetine inanıyor, işletmelerin bu analizleri ve raporları pazarlama iletişimi çalışmalarında kullanarak başarıya ulaşacağını biliyoruz.

image
image

Mobil çözümler

Ne kadar mobil, o kadar kolay!

Mobilite, artık hayatın olmazsa olmaz bir parçası. Çağımızın dijital düzeninde artık her şeyin kolay ulaşılabilir, kolay uygulanabilir, kolay düzenlenebilir olması gerekiyor. Şirketlerin çalışanlarına mobil araçlar sunması ve bu mobil araçların tüm iş süreçlerinde verimli bir şekilde kullanılabiliyor olması hem işletmenin vizyonu hem de nihai tüketicinin olumlu algısı için şart.

Native Teknoloji olarak teknolojide özgür alanlar sunan mobil hizmetler geliştiriyor ve ihtiyaca yönelik mobil çözümler sunuyoruz. Çağımızın mobilite istediği bu dönemde, tüm iş süreçlerinizin mobilizasyonunu sağlıyoruz. Mobil çözümlerimizle her an her yerde kullanılabilen yetenekler sunuyoruz. Manuel yapılan işlemlerdeki zaman kaybını önlüyor, işiniz ile ilgili tüm verilerin her an ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlıyoruz.

Kağıtlara, ofislere, kişilere bağlı olmayan esnek ve kolay kullanılabilir bir çözüm sunuyoruz.

Monitoring

İşe dışarıdan bakmak, başarılı bir işletmenin olmazsa olmazıdır.

İnternette var olmanın bir parçası da bu varlığın yansımasını takip edebilmek. Bulunulan tüm ağlarda donanımın bir şekilde kontrol edilmesi ya da müdahale edilmesi gerekebiliyor. Ağ ve sistem tarafında kritik önem arz eden bu varlığın takip edilmesi, izlenmesi ve sürekli değerlendirilmesi süreçleri önem arz ediyor.

Şirketlerin/kurumların var oldukları alanlarla ilgili yapılan bakım ve kontroller, kritik veriler içermekte ve teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde kayda değer bilgiler üretmektedir. Native Teknoloji olarak internette üretilen bu verileri alıyor, edindiğimiz bilgilerle mevcut durumlara yönelik analiz yapıyoruz. Analizler doğrultusunda anlamlı hâle gelen bilgilerle, işletmenin güncel durumlara ve olaylara yönelik aksiyon almasını sağlıyoruz. Şirket/kurumun güncellemelerini, güvenlik açıklarını, maruz kalabileceği risk ve tehditleri veri olarak toplayabiliyoruz. Verilerden elde ettiğimiz çıkarımlarla günlük, haftalık ya da aylık olarak belli periyotlarda raporlar sunuyor, bu raporları işletmelerin gelecekleri için iyileştirme aracı olarak kullanmalarını sağlıyoruz. Şirketlerin somut verilere dayanan stratejiler kurarak adım atmalarını sağlıyoruz.

image