Process

Biz Kimiz

Günümüzün hızla değişen dijital ortamında, tüm işletmelerin gelişen teknolojileri benimsemesi ve dönüşen çağa ayak uydurması zorunlu hâle geliyor. Bu adaptasyonun, uzman bakış açılarıyla ve kişiselleştirilmiş çözümlerle sağlanması gerekiyor.

Native Teknoloji olarak dönüşen ve dijitalleşen dünyada ihtiyaca yönelik yazılım çözümleri üretiyoruz. Birçok farklı alandaki teknolojik yetkinliklerimizle firmaların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz.

İş performansını iyileştiren, iş süreçlerinin optimizasyonunu sağlayan ve verimli adımlar attıran hizmetler sunuyoruz. İşletmenin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız benzersiz çözümlerimizle doğru zamanda doğru hareketin gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz.

Kendi alanlarında uzman geniş mühendis kadromuzla yapay zeka teknolojileri geliştirerek şirketlerin akıllı tahminler yapmalarını, müşteri davranışlarını analiz etmelerini sağlıyoruz.

Müşterilerimizin müşterilerini tanıyor, anlıyor ve onlardan gelen veriyi bilgiye dönüştürüyoruz. Makine öğrenmesi alanındaki yeteneklerimizle firmaların fırsatları görüp değerlendirebilmelerini ya da tehditleri algılayıp önlem alabilmelerini sağlıyoruz. Big Data kavramının altını yeteneklerimiz ve deneyimlerimizle dolduruyor, verinin gücüyle sağlanabilecek tüm avantajları sunuyoruz. Birlikte çalıştığımız firmaların işini, ihtiyacını anlayıp analiz ediyor, verilerinden fayda yaratarak verimlerini artırıyoruz.

Geliştirdiğimiz yazılım çözümleri ile şirketlerin iş performansını artırıyor, operasyon maliyetlerini düşürüyor, CRM verilerini anlamlı hale getiriyor, kolay anlaşılabilen görsellerle zengin raporlar sunuyoruz.

Devam eden AR-GE projelerimiz ile teknolojinin yarınına bugünden bakıyoruz.

Process

Neden Native?

POLİTİKALARIMIZ

1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Native Yazılım Geliştirme ve Siber Güvenlik Hizmetleri kapsamında,

- Native olarak tüm çalışanlarımızın deneyimleri ve bilgi birikiminin katkılarıyla paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,

- Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

- Kalite standartlarımızı maksimum seviyede uygulayıp yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,

- Mevzuatlar çerçevesinde bir hizmet tesis ederken personelimizin de yararlanıcılarımızın da memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

- Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini artırmak ve kişisel becerilerini geliştirmek için eğitimler almalarını sağlamak,

- Müşteri ihtiyaçlarının, uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak,

- Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamak,

- Müşteri memnuniyetinin artırılması ile birlikte sürdürülmesini sağlamak,

- Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu iyileştirerek sürdürebilmek hepimizin en önemli görevidir.

2

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Native Yazılım Geliştirme ve Siber Güvenlik Hizmetleri kapsamında,

- Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliği sağlanır.

- Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşabildiğinin gösterilmesi,

- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Native'in bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin göstermek,

- Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

- Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

- Sadece elektronik ortam verilerinin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,

- Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak,

- Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

- Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,

Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

image

Misyonumuz

Kamusal alanda ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların ve firmaların mevcut durumlarını analiz ederek gelecek planlarını oluşturmalarında yardımcı oluyoruz. Dijitalleşen dünyada kişiye/firmaya özel yazılım çözümleri oluşturuyor, müşterilerimizi hedeflerine en kısa yoldan ulaştırıyoruz.

Vizyonumuz

Tüm iş bağlantılarımızda uzun soluklu çözüm ortaklığı yaklaşımını benimseyerek, müşterilerimizi büyük başarılara ulaştırmayı ve müşterilerimizin sahip oldukları bilgi, kazanç, itibar gibi değerleri korumayı amaçlıyoruz. Nitelikli ve güvenli yazılım çözümlerimizle dijitalleşen dünyada hızlı reflekslerle pratik adımlar atılmasını sağlamayı, dijitalleşmenin geleceğine faydalı olmayı amaçlıyoruz.

image